Bjorli, T. (2014) «Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotografen Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca. 1900-1910», Tidsskrift for kulturforskning, 13(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/346 (åpnet: 15 juni 2024).