Flatø, E. (2023) «Marit Ruge Bjærke og Kyrre Kvern­dokk, 2022. Fremtiden er nå: Klima­endringenes tider», Tidsskrift for kulturforskning, 22(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2232 (åpnet: 14 april 2024).