Tolgensbakk, I. (2023) «Inn i vårt mørke hus: Om da luciaopptog kom til Norge», Tidsskrift for kulturforskning, 22(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2227 (åpnet: 12 april 2024).