Tolgensbakk, I. (2023) «Bokanmeldelser», Tidsskrift for kulturforskning, 22(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2201 (åpnet: 12 juni 2024).