Mathisen, S. R. (2023) «Barn av ‘tre stammers møte’: skiftende narrativer om ‘solgte’ kvenbarn i Nord-Norge», Tidsskrift for kulturforskning, 22(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2198 (åpnet: 22 juni 2024).