Stormark, H. (2023) «Bunad til konfirmasjonen: Mening, symbol, bruk», Tidsskrift for kulturforskning, 22(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2196 (åpnet: 3 desember 2023).