Esborg, L. (2023) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 22(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2194 (åpnet: 5 desember 2023).