Weisser, H. (2021) «Olav Liljekrans og alvene: Om ekteskap og løftebrudd i en felles europeisk middelalderballade», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2043 (åpnet: 3 oktober 2023).