Nordby, G. (2021) «På sporet av en jernbane- uniform: Ulike analytiske tilnærminger til en museumsgjenstand», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2042 (åpnet: 20 april 2024).