Esborg, L. (2021) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2040 (åpnet: 21 februar 2024).