Knutsen, G. W. (2021) «Tarald Rasmussen (red.) 2019. ‘Å minnes de døde. Døden og de døde i Norge etter reformasjonen’», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1986 (åpnet: 14 april 2024).