Löfgren, J. og Tolgensbakk, I. (2021) «‘Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread’: En reflexiv etnografisk betraktelse kring humor och samlande under Covid-19 pandemin», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1980 (åpnet: 12 april 2024).