Fjell, T. I. (2021) «Covid-1984: En studie av motnarrativ om koronatiltak», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1979 (åpnet: 18 april 2024).