Skog, S. N. (2021) «Inte som andra jular: Kreativa lösningar och corona-anpassade traditioner», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1978 (åpnet: 21 april 2024).