Damsholt, T. (2021) «Selv tiden står stille: Hverdagslivets mange tidsligheder under en nedlukning», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1977 (åpnet: 21 april 2024).