Nilsson, F. og Marander-Eklund, L. (2021) «‘Vad håller folk på med?’: En studie av Coronaviruset, självreglering och ­kulturella stereotyper», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1976 (åpnet: 21 april 2024).