Esborg, L. (2021) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1974 (åpnet: 21 februar 2024).