Midtgarden, T. (2021) «Nils Gilje 2019. Hermeneutikk som metode: Ein historisk introduksjon»., Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1857 (åpnet: 14 april 2024).