Kjus, A. (2021) «Jakten på gulatingstedet», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1852 (åpnet: 14 juli 2024).