Resløkken, Åmund N. (2021) «Djevelens finger», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1851 (åpnet: 12 april 2024).