Kverndokk, K. (2021) «‘Je suis sick of this shit’», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1850 (åpnet: 26 februar 2024).