Hylland, O. M. (2021) «Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1849 (åpnet: 12 april 2024).