Døving, C. A. (2021) «En fortids- og fremtidsslam til folkloristen som kom ned fra fjellet», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1847 (åpnet: 14 april 2024).