Ruud, L. C. og Thorstensen, E. (2020) «Klimaforandring på Oljemuseet», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1735 (åpnet: 20 juli 2024).