Sjöholm, J. (2020) «Omvärdering av kulturarv - Gruvstaden Kiruna i förändring», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1731 (åpnet: 24 juli 2024).