Kverndokk, K. (2020) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1728 (åpnet: 25 juli 2024).