Sem, L. H. (2019) «M.B. Landstad 2017. Norske Folkeviser. Ny utgave redigert av Herleik Baklid, med innledning av Ørnulf Hodne», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1603 (åpnet: 14 april 2024).