Kverndokk, K. (2019) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1598 (åpnet: 24 april 2024).