Mathisen, S. R. (2018) «Ulf Palmenfelt 2017. Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1542 (åpnet: 21 februar 2024).