Forrás, P. (2018) «Museum som tidserfaring», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1540 (åpnet: 15 juni 2024).