Jansen, K. A. (2018) «Å bli vaksinert, eller ikke å bli vaksinert, er det (det eneste) spørsmålet?», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1538 (åpnet: 17 juni 2024).