Hylland, O. M. og Stavrum, H. (2018) «Musikalsk nasjonsbygging», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1537 (åpnet: 29 mai 2024).