Eriksen, A. (2018) «Eksemplarisk usedelighet», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1535 (åpnet: 21 juli 2024).