Kverndokk, K. (2018) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1533 (åpnet: 26 februar 2024).