Bangstad, T. R. (2018) «Nærvær og presentisme», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1433 (åpnet: 24 juli 2024).