Blaakilde, A. L. (2017) «‘Sluk så for det lort!’», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1381 (åpnet: 2 juni 2023).