Broch, H. B. (2016) «‘Du må ha troen for å lykkes’», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1274 (åpnet: 20 april 2024).