Rogan, B. (2016) «Museet for menneskets naturhistorie og naturens kulturhistorie», Tidsskrift for kulturforskning, 14(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1200 (åpnet: 30 mai 2024).