Hundstad, D. (2016) «Da Sørlandet ble Sørlandet», Tidsskrift for kulturforskning, 14(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1198 (åpnet: 28 mai 2024).