Ruud, L. C. (2015) «Kirurgiens nytte», Tidsskrift for kulturforskning, 14(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1162 (åpnet: 21 april 2024).