Ohrvik, Ane. 2014. «Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens Aktuella Utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt». Tidsskrift for Kulturforskning 13 (1-2). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/680.