Gustavsson, Anders. 2002. «Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk Marginalitet Och självhävdelse I Kulturanalytiskt Perspektiv». Tidsskrift for Kulturforskning 1 (2). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/485.