Sem, Leiv. 2005. «Å Byggje Ein Minnestad. Falstadskogen 1945-2005». Tidsskrift for Kulturforskning 4 (4). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/350.