Hylland, Ole Marius. 2021. «Sørpe Full, Sveiseblind Og Stinn Som Et eggebrød». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 2 (januar). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1849.