Warberg, Silje. 2019. «Karin Strand 2016. Brott, Tiggeri Och brännvinets fördärv. Studier I Socialt Orienterade Visor I Skillingstryck». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 2 (februar). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1607.