Mathisen, Stein R. 2018. «Ulf Palmenfelt 2017. Berättade Gemenskaper. Individuella Livshistorier Och Kollektiva Tankefigurer». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 1 (august). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1542.