Frykman, Jonas. 2018. «Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens Rum Och rörelse I Skuggan Av Flykt». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 1 (august). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1541.