Tolgensbakk, Ida. 2015. «Partysvensker; GO HARD! En Narratologisk Studie Av Unge Svenske Arbeidsmigranters nærvær I Oslo». Tidsskrift for Kulturforskning 14 (1). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164.