Johannesen, N. H. (2014). Einar Sørensen (red.) 2013. Norsk havekunst under europeisk himmel. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/679