Rogan, B. (2013). Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/636